تماس با ما


آدرس:

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان پنجم، پلاک 36


پشتیبانی:

021-42669100 - 021-42669000


بازرگانی:

021-42669030 - 021-42669023


بازبینی و محتوا:

021-42669061 - 021-42669060


شکایات / پیشنهادات:

021-42669023 - 021-42669022