انیمیشن کی کو ریکی دوبله فارسی
انیمیشن موانا Moana
دختری به نام موانا در آرزوی یافتن جزیره افسانه‌ای، اقیانوس‌ها را درمی‌نوردد و در طول سفرش با قهرمان زندگی‌اش ...

کانال های برگزیده
-